Hangar 3


Sydlejrens Fælleshus


Hangar 3

Hangar 3 er fælleshus for alle medlemmer af Grundejerforeningen for Fællesarealerne og skal danne rammen om fælles arrangementer og møder på kryds og tværs af Sydlejrens delgrundejerforeninger. Fælleshuset Hangar 3 er for beboere i Sydlejren og lejes pt. ikke ud til eksterne, private brugere. Hangar 3 ejes af og modtager sin basisfinansiering fra Grundejerforeningen for Fællesarealerne. Se Hangar 3’s vedtægter her (pdf vedhæftet).

 

Fælleshuset åbnede officielt for lørdag den 26. marts 2022, og alle beboere i Sydlejren kan frit bruge huset. Man kan dog ikke booke huset endnu, da der først etableres et online bookingsystem i løbet af 2022, hvor man vil kunne booke huset til fælles arrangementer og til en vis udstrækning også private arrangementer. Indtil da må alle tage hensyn til hinanden og være indstillet på at være fælles om at bruge huset. Der er rengøring hver anden uge, så det betyder, at alle skal rydde op og efterlade huset pænt og rent efter hvert besøg.


Kontakt


Har man lyst til at engagere sig i et af Fælleshusets arbejdsgrupper, så skriv til hangar3@sydlejren.dk   

Hvis noget går i stykker eller ikke virker, skal man kontakte bestyrelsen for Fælleshuset på hangar3@sydlejren.dk eller et af medlemmerne af bestyrelsen (se nedenfor).


Følg med i stort og småt i Fælleshusets lukkede facebookgruppe her


Bestyrelsen for Foreningen Fælleshuset Hangar 3

 

Fælleshuset drives af Foreningen Fælleshuset Hangar 3, som hører under Grundejerforeningen for Fællesarealerne. Der er årlig generalforsamling Foreningen Fælleshuset Hangar 3 i marts måned.

 

Bestyrelsen (pr. 29. marts 2022)

Jeanette Eskildsen, Filmhusene (formand)

Malene Støjberg-Olsen, Officershusene (næstformand)

Claus Schultz, Filmhusene (kasserer) 

Susanne Carugati, Hangarhusene 

Sarah Steinitz, Bringegårdene

 

Revisorer og suppleanter

Anni Birgitte Møller, Filmhusene (revisor)

Helle Tiedemann, Officershusene (revisorsuppleant)

Olle Markensten, Staldhusene 

Esben Bruhn-Skivild, Filmhusene

Camilla Westersø Olsen, Mageløse 

Hanne Forchhammer, Hangarhusene


Vedtægter for Foreningen Fælleshuset Hangar 3